Google PlusFacebook
ПГ "Иван Сергеевич Аксаков"
Профилирана гимназия град Пазарджик

През универсалния език на математиката към уникални свят на родното слово

   Иновативен педагогически форум събра учители по български език и математика , които споделиха своите добри практики за интегриране на двата учебни предмета.

    ПГ "Иван С.Аксаков" представи две свои иновативни практики

  • STEM проект на тема "Интегрирането на учебните предмети български език и литература и математика - мисия /не / възможна?!"
  • Урок за създаване на есе по житейски проблем на тема"Теория на вероятностите в живота ни"